Speltherapie – Werkwijze

De werkwijze van speltherapie die ik als speltherapeut toepas, zal per kind verschillen. Ieder kind is uniek, ik zal me daarom ook aanpassen aan  het kind en de hulpvraag die er ligt.

Ieder kind heeft karakteristieke mogelijkheden en beperkingen die hij zal gebruiken tijdens het spel. Zo kunnen emoties en verlangens geuit worden in spelvorm oftewel speltherapie. De kunst van een speltherapeut is de taal van het spel verstaan.

Hoe gaat het nu in zijn werk? Stel, U heeft een aantal vragen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind. U gaat naar de contact pagina en vult het formulier in met uw vraag. Ik zal u dan zo snel mogelijk benaderen.

De Speltherapiesessies gaan als volgt

Kennismaking

Het kennismakingsgesprek is geheel kosteloos. Wat voor een hulpvraag heeft u, Waar loopt u tegen aan, wat zou u graag anders willen? U kunt al uw vragen stellen om het  voor u en uw kind zo overzichtelijk mogelijk te maken. Het moet voor u als ouder duidelijk zijn hoe de sessies van speltherapie gaat verlopen.

Formuleren van de hulpvraag

Ouders komen met een hulpvraag. Samen met u bespreek ik waar u tegen aan loopt en wat u graag anders wil zien.

Overeenkomst

U krijgt een overeenkomst via de mail met daarin de afspraken met betrekking tot speltherapie die we hebben gemaakt. Daarin staat onder andere, de hulpvraag en het aantal speltherapie sessies dan aangeraden wordt. Ik heb ten aanzien van u en uw kind een inspanningsverplichting. Dat houdt in dat ik mijn professionaliteit, kennis, enthousiasme en vaardigheden zal inzetten. Ik kan daarentegen geen garantie bieden. Eventuele keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van uw kind, behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.

Observatie

Er volgen met speltherapie twee observatiesessies. Tijdens deze sessies, die beide circa een uur duren, zal ik uw kind observeren. Om een optimaal resultaat te verkrijgen wat betreft de spelsessies en observaties, kunt u als ouder zijnde hier niet bij aanwezig zijn. Na deze observatiesessies zal ik samen met u het resultaat evalueren.

Speltherapie sessies

Hoeveel speltherapie sessies en welke vorm van speltherapie er ingezet gaat worden is geheel afhankelijk van het kind en de hulpvraag. Als de observatiesessies zijn afgerond bespreek ik dit met u.

Evaluatie

Na de observatiesessie bespreek ik met u de resultaten. Na iedere 4 speltherapie sessies zal er een tussenevaluatie zijn. U krijgt hiervan een verslag van opgestuurd. Zo blijft u continu op de hoogte van het gehele traject.  Mocht u tussentijds vragen hebben kunt u die te allen tijde stellen. Aan het eind van het gehele speltherapie traject bespreek ik met u de behaalde resultaten. U krijgt een eindverslag van de speltherapie opgestuurd.

Follow up

Als de gehele speltherapie is afgerond zal ik u na een aantal weken nogmaals benaderen om te vragen of alles nog steeds goed gaat. Hebben u en uw kind baadt gehad bij de speltherapie sessies? Wellicht heeft u nog vragen of zijn er nog punten om als nog wat aandacht aan te besteden?

Kindercoach - speltherapie Shirley