Speltherapie – Voor wie

Speltherapie is gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar die problemen ervaren tijdens hun ontwikkeling.

Waarom speltherapie

Waarom zou u nou juist voor speltherapie moeten kiezen? De spanningsboog van een kind van 6 jaar, met een normaal ontwikkelingsniveau, is maximaal 15 minuten. Kinderen willen niet een uur lang praten. Kinderen willen staan, zitten, lopen, praten, spelen. Kinderen communiceren door middel van spel.

Het cognitieve-, oftewel mentale vermogen van een kind loopt niet gelijk met de taalontwikkeling. Kinderen kunnen zich daarom moeilijker uitdrukken in gesproken tekst dan in (na) gespeelde situaties. Spelvorm is dus een uitgelezen vorm van speltherapie voor kinderen met verschillende problemen.

Speltherapie

Welke problemen kunnen er met speltherapie behandeld worden

Er zijn 4 deelgebieden voor de problemen die er behandeld kunnen worden met speltherapie.

1. Acceptatie problemen
Een kind kan problemen ervaren doordat ouders zijn gescheiden,  doordat het kind het verlies van een broertje/zusje/familielid heeft te verwerken. Kinderen die geadopteerd zijn maar ook kinderen die te maken hebben met een ontwikkelingsstoornis zoals bijvoorbeeld ADHD.

2. Traumatische ervaringen
Het kind kan veelvuldig gepest worden, wat als zeer traumatisch ervaren kan worden. Het kind kan een ongeluk hebben meegemaakt. Maar ook misbruik, een ernstige ziekte, het gebruik van geweld kan als traumatisch worden ervaren. Dit is overigens persoonsafhankelijk. Een kind kan een scheiding ook als traumatisch ervaren. Er zijn talrijke voorbeelden te noemen.

3. Gedragsproblemen
Het kind kan concentratieproblemen hebben, last hebben van angsten, moeilijk contact kunnen maken, niet of nauwelijks spelen, moeite hebben met eten, agressie problemen etc.

4. Ontwikkelingsproblemen Het kind kan een achterstand hebben in zijn sociale vaardigheden, een hechtingstoornis dat het kind dusdanig belemmerd in de omgang met andere kinderen/volwassenen. Maar ook ADHD, PPD-NOS, Dyslexie, ADD en andere ontwikkelingsproblemen die het kind kunnen belemmeren in de omgang met andere (en zichzelf).

Herkent u deze symptomen of problemen bij u kind en weet u zich geen raad, of heeft u al diverse methoden geprobeerd? Dan is speltherapie de juiste vorm van therapie om uw kind weer kind te laten voelen. Speltherapie is een vorm waarbij het belang van uw kind voorop staat en er geen verwijzing doormiddel van uw huisarts en of registratie bij een psycholoog nodig is.

Wilt u meer informatie of een gratis eerste consult voor speltherapie, vult u dan het contact formulier in.