Speltherapie Dronten

Nu Speltherapie Dronten. Sinds kort heb ik de deuren van mijn speltherapie praktijk in Lelystad geopend. Ik ben gespecialiseerd in Speltherapie en Kinder coaching. Nadat ik wat research had gedaan, kon ik helaas concluderen dat er weinig mensen in Dronten bekend waren met Kinder coaching en Speltherapie. Mensen uit Dronten die gespecialiseerde hulp zoeken voor hun kinderen moeten vaak de hulp buiten Dronten zoeken, maar dat hoeft niet meer. Ik werk op locatie indien u dat wenst dus ook in Dronten.

Waarom speltherapie

Waarom zou u nou juist voor speltherapie moeten kiezen? De spanningsboog van een kind van 6 jaar, met een normaal ontwikkelingsniveau, is maximaal 15 minuten. Kinderen willen niet een uur lang praten. Kinderen willen staan, zitten, lopen, praten, spelen. Kinderen communiceren door middel van spel. Het cognitieve-, oftewel mentale vermogen van een kind loopt niet gelijk met de taalontwikkeling. Kinderen kunnen zich daarom moeilijker uitdrukken in gesproken tekst dan in (na) gespeelde situaties. Spelvorm is dus een uitgelezen vorm van therapie voor kinderen met verschillende problemen. Kindercoach Shirley

Welke problemen kunnen er behandeld worden

Er zijn 4 deelgebieden voor de problemen die er behandeld kunnen worden.

1. Acceptatie problemen Een kind kan problemen ervaren doordat ouders zijn gescheiden,  doordat het kind het verlies van een broertje/zusje/familielid heeft te verwerken. Kinderen die geadopteerd zijn maar ook kinderen die te maken hebben met een ontwikkelingsstoornis zoals bijvoorbeeld ADHD.

2. Traumatische ervaringen Het kind kan veelvuldig gepest worden, wat als zeer traumatisch ervaren kan worden. Het kind kan een ongeluk hebben meegemaakt. Maar ook misbruik, een ernstige ziekte, het gebruik van geweld kan als traumatisch worden ervaren. Dit is overigens persoonsafhankelijk. Een kind kan een scheiding ook als traumatisch ervaren. Er zijn talrijke voorbeelden te noemen.

3. Gedragsproblemen Het kind kan concentratieproblemen hebben, last hebben van angsten, moeilijk contact kunnen maken, niet of nauwelijks spelen, moeite hebben met eten, agressie problemen etc.

4. Ontwikkelingsproblemen Het kind kan een achterstand hebben in zijn sociale vaardigheden, een hechtingstoornis dat het kind dusdanig belemmerd in de omgang met andere kinderen/volwassenen. Maar ook ADHD, PPD-NOS, Dyslexie, ADD en andere ontwikkelingsproblemen die het kind kunnen belemmeren in de omgang met andere (en zichzelf).

Speltherapie Dronten, Spel therapie Dronten