Kindercoaching – Werkwijze

Als u geïnteresseerd bent over wat ik u als Kindercoach uw kind kan bieden, vult u dan het contactformulier in. Mocht het een en ander niet duidelijk zijn of heeft u nog vragen na het lezen van de website, kunt u ook uw vraag sturen via het contact formulier. Ik zal u dan zo snel mogelijk benaderen.

Het coachingsproces zal als volgt verlopen

Kennismaking

Speltherapeut ShirleyHet kennismakingsgesprek is geheel kosteloos. Het moet voor u als ouder duidelijk zijn hoe het hele coachingsproces gaat verlopen. Waarom moet uw kind gecoacht wordt? Waar loopt u tegen aan, wat zou u graag anders willen etc?. U kunt al uw vragen stellen om het proces zo overzichtelijk mogelijk te maken. Ik zal ook mijn verwachtingen naar u duidelijk maken. U bent per slot van rekening het eerste aanspreekpunt van uw kind.

Formuleren van de coachvraag

Als Kindercoach formuleer ik graag samen met de ouders de coachvraag. Bij jongere kinderen zal de ouder samen met de Kindercoach een vraag formuleren. Bij wat oudere kinderen doen we dit gezamenlijk.

Overeenkomst

U krijgt een overeenkomst via de mail met daarin de afspraken die we hebben gemaakt. Onder andere over het aantal bijeenkomsten, en de ontbindende voorwaarden etc. Ik heb ten aanzien van u en uw kind een inspanningsverplichting. Dat houdt in dat ik mijn professionaliteit, kennis, enthousiasme en vaardigheden zal inzetten. Ik kan daarentegen geen garantie bieden. Eventuele keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van uw kind, behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.

Coachingsessies

Afhankelijk van de vraag wordt het aantal sessies besproken. Mochten er meer sessies nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken is dit altijd mogelijk.

Evaluatie

Na iedere sessie wordt er kort geëvalueerd. Na een aantal coaching sessies zal ik een tussenevaluatie plannen. U krijgt hier schriftelijk een verslag van opgestuurd. Zo blijft u op de hoogte van de vorderingen. Als uiteindelijk het gewenste resultaat bereikt is, wordt er met ouders en het kind een eindevaluatie gepland.

Follow up

Nadat het coachingsproces is afgerond zal ik na een aantal weken nogmaals contact met u opnemen. Het kan zijn dat alles perfect lijkt te verlopen na de coachingssessies maar na een aantal weken zonder coaching, er toch een aantal punten naar boven komen. Het kan ook andersom, tijdens de eindevaluatie lijkt er weinig resultaat te zijn geboekt, echter na een aantal weken ziet u wel degelijk verschil in het gedrag van uw kind. Het kind kan tijd nodig hebben om de nieuwe inzichten die hij/zij heeft verworven, te gaan gebruiken. De follow up gaat via de mail of telefoon. Heeft u nog vragen na de follow up, kunnen we opnieuw een afspraak maken.